བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དྲ་བ།

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ།

གྲྭ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

མཚན།་་་་་་་་་་་་་་་གྲྭ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།
དགུང་ལོ། ་་་་་་་་༢༩
ཕོ་མོ།་་་་་་་་་་་་་་་་ཕོ།
ས་གནས།་་་་་་་་་་་་བོད་མདོ་སྟོད་དཀར་མཛེས།
ཚེས་གྲངས།་་་་་་་་་ཕྱི་ལོ༢༠༡༡ཟླ༨ཚེས༡༥ཉིན།
འདས་གསོན།་་་་་་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།

མཆན། (0) ཀློག་གྲངས།: 3937

གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

མཚན། གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས།
དགུང་ལོ། ༢༠
ཕོ་མོ ཕོ།
ས་གནས། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ།
ཚེས་གྲངས།  ཕྱི་ལོ༢༠༡༡ཟླ༣ཚེས༡༦ཉིན།
འདས་གསོན། སྐུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།

མཆན། (0) ཀློག་གྲངས།: 1476

གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས།

མཚན།་་་་་་་་་་་་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས།
དགུང་ལོ།་་་་་་་་༢༠
ཕོ་མོ།་་་་་་་་་་་་་ཕོ།
ས་གནས།་་་་་་་་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ།
ཚེས་གྲངས།་་་་་་ཕྱི་ལོ༢༠༠༩ཟླ༢ཚེས་༢༧ཉིན།
འདས་གསོན།་་་་གསོན།

མཆན། (0) ཀློག་གྲངས།: 1893