བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དྲ་བ།

ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་ས་ཁྲ།

ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་ས་ཁྲ།


རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་བྱུང་བའི་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་དོན་མཚོན་ས་ཁྲ།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་བྱུང་བའི་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་དོན་མཚོན་ས་ཁྲ།


གཅན་ཚ་རྫོང་གི་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་དོན་མཚོན་ས་ཁྲ།


མཚོ་ལྷོ་དང་མཚོ་བྱང་། མཚོ་ནུབ། མཚོ་ཤར་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་ཞི་རྒོལ་དོན་མཚོན་ས་ཁྲ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དུ་བྱུང་བའི་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་དོན་མཚོན་ས་ཁྲ།
རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་བྱུང་བའི་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་དོན་མཚོན་ས་ཁྲ།

མཆན། (0) ཀློག་གྲངས།: 1278