བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དྲ་བ།

མི་རིགས་རང་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས།

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས།

༡༩༨༤ལོའི་ཟླ་བ༥པའི་ཚེས་༣༡ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་ འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་གྲོས་འཆམ་ བྱུང་བ་དང༌།༢༠༠༡ལོའི་ཟླ་བ་༢པའི་ཚེས་༡༨/ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ ཆེན་སྐབས་དགུ་པའི་རྒྱུན་ཨུ་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པའི་ཐོག་(ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་ སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་མི་རིགས་ས་ཁུངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་)

མཆན། (0) ཀློག་གྲངས།: 1514